Chưa phân loại

Chủ động nắm lấy

Hoàng Hải

Trừ bỏ những yếu tố gây cản trở

Hoàng Hải

Lấn cấn, lăn tăn, nghi ngại, lơ là, lòng vòng, lập lờ, lan man, láo nháo

Viết ra được các kịch bản để tiền được tự động chuyển vào tài khoản

Hoàng Hải

Hệ thống hoạt động theo chương trình kiếm tiền tự động đã được cài đặt sẵn NHỮNG CỖ MÁY KIẾM ...

Thắng lợi nhờ biết sống chân thành và cởi mở

Hoàng Hải

Để có thắng lợi phải ĐOÀN KẾT Để có được đoàn kết phải TIN TƯỞNG lẫn nhau Để có được ...

Loại bỏ sự nghi kị, xoá bỏ khoảng cách

Hoàng Hải

Nghi kị là: nghi ngờ mà sinh ra ghét, ngờ vực và ghét bỏ Nghi kị dẫn đến hiềm khích ...

Mục đích của người đi làm kinh doanh là kiếm lợi nhuận

Hoàng Hải

How to make a profit in business

Niềm tin đưa bạn đến với thành công

Hoàng Hải

Chào mừng bạn đến với CD-VIP. Đây là bài viết đầu tiên của bạn. Bạn có thể sửa hoặc xoá ...