Loại bỏ sự nghi kị, xoá bỏ khoảng cách

Hoàng Hải

Updated on:

Nghi kị là: nghi ngờ mà sinh ra ghét, ngờ vực và ghét bỏ

Nghi kị dẫn đến hiềm khích

Nghi kị nguy hiểm nhất là nghi ngờ chính bản thân mình, không tin tưởng vào bản thân, không tin bản thân làm được

Nghi kị thứ hai là nghi kị những người xung quanh, nghi kị bạn bè, nghi kị đồng đội.

Từ nghi kị dẫn đến mất đoàn kết, chia ly, đổ vỡ

Viết một bình luận