Thắng lợi nhờ biết sống chân thành và cởi mở

Hoàng Hải

Updated on:

Để có thắng lợi phải ĐOÀN KẾT

Để có được đoàn kết phải TIN TƯỞNG lẫn nhau

Để có được sự tin tưởng phải LOẠI BỎ SỰ NGHI KỴ, xoá đi các trở ngại, xoá đi khoảng cách

Để xoá bỏ khoảng cách phải trò chuyện chân thành và cởi mở

___

Như vậy, chân thành và cởi mở là cái gốc của sự thắng lợi

Bản thân chủ động sống chân thành và cởi mở với mọi người thì sẽ nhận được sự yêu thương, chia sẻ, mọi việc sẽ được thuận lợi

Viết một bình luận